All News Subscribe

เอกสารคู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2

รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย   – แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 – แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 – แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน – แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข – แนวข้อสอบท้องถิ่น …

เตรียมพร้อมในการสอบท้องถิ่น

เปลี่ยนแปลงวันเวลา นะครับ !!!! เนื้อหาที่สอน คณิตศาสตร์ เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ภาษาไทย การใช้ การวิเคราะห์ การอ่านบทความกฎหมาย พรบ. ท้องถิ่นทุกฉบับ และแนวข้อสอบ ฟรี!!! ข้อสอบเก่า ค่าสมัคร 2,000 บาท ฟรีอาหาร2มื้อ อาหารว่าง4มื้อ …

กทม.(สำนักงานตลาด) เปิดรับสมัครสอบ

กทม.(สำนักงานตลาด) เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ พนักงานพิมพ์,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานตรวจตลาด,พนักงานเก็บเงิน,พนักงานทั่วไป,วิศวกร,พนักงานธุรการ,พนักงานพิมพ์,พนักงานตรวจตลาด,ช่าง (8 – 18 ต.ค. 2556)       กทม.(สำนักงานตลาด) เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: พนักงาน พิมพ์,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานตรวจตลาด,พนักงานเก็บเงิน,พนักงานทั่ว ไป,วิศวกร,พนักงานธุรการ,พนักงานพิมพ์,พนักงานตรวจตลาด,ช่าง ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 11,000-15,000 …

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการเกษตร (เขต 4) (14 – 18 ต.ค. 2556)       กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร (เขต …

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เปิดรับสมัครสอบ นิติกร (บัดนี้ – 15 ต.ค. 2556)      สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นิติกร ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ- อัตราว่าง: -ไม่ระบุ- ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ …

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (บัดนี้ – 18 ต.ค. 2556)

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (บัดนี้ – 18 ต.ค. 2556)           กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 12,500 อัตราว่าง: 1 …

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดรับสมัครสอบ

ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ พนักงานกลยุทธ์การตลาด ระดับ 4-10 (บัดนี้ – 21 ต.ค. 2556) ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง: พนักงานกลยุทธ์การตลาด ระดับ 4-10 …

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักพัฒนาสังคม,นิติกร,พนักงานอำนวยการ (16 – 22 ต.ค. 2556)     กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม,นิติกร,พนักงานอำนวยการ ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 9,110-15,960 อัตราว่าง: 3 ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ …

Page 1 of 3412345...102030...Last »