All News Subscribe

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 ก.ค. 2558 นายช่างสำรวจ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 ก.ค. 2558  นายช่างสำรวจ ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ ระดับการศึกษา: ปวส. อัตราเงินเดือน: 12,285 อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: นครปฐม เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ …

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -12 ก.ค. 2558 หลายตำแหน่ง เช่น วิเคราะห์นโยบายและแผน,บริหารความเสี่ยง,Computer,บัญชีและการเงิน,บริหารทรัพยากรบุคคล,โยธาและการกำลัง

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -12 ก.ค. 2558  หลายตำแหน่ง เช่น วิเคราะห์นโยบายและแผน,บริหารความเสี่ยง,Computer,บัญชีและการเงิน,บริหารทรัพยากรบุคคล,โยธาและการกำลัง ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง เช่น วิเคราะห์นโยบายและแผน,บริหารความเสี่ยง,Computer,บัญชีและการเงิน,บริหารทรัพยากรบุคคล,โยธาและการกำลัง ระดับการศึกษา: ปวส. ปริญญาตรี  …

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ 6 -17 ก.ค. 2558 หลายตำแหน่ง 38 อัตรา เช่น จท.ประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,ช่างไฟฟ้า,พนักงานขับเครื่องจักรกล,จท.ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ 6 -17 ก.ค. 2558  หลายตำแหน่ง 38 อัตรา เช่น จท.ประชาสัมพันธ์,นักวิชาการ พัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,ช่างไฟฟ้า,พนักงานขับเครื่องจักรกล,จท.ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย  ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง 38 อัตรา เช่น จท.ประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,ช่างไฟฟ้า,พนักงานขับเครื่องจักรกล,จท.ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ระดับการศึกษา: …

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -7 ก.ค. 2558 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000 อัตราว่าง: 3 ปฏิบัติงานที่: กทม. เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 …

กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -7 ก.ค. 2558   นายช่างโยธา,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุ,นักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง: นายช่างโยธา,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุ,นักกายภาพบำบัด ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี   อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000 อัตราว่าง: 6 ปฏิบัติงานที่: …

กระทรวงสาธารณสุข เปิดสมัครสอบ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -14 ก.ค. 2558 นักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 19,500 อัตราว่าง: 3 ปฏิบัติงานที่: เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – …

กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -10 ก.ค. 2558 นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ ระดับการศึกษา: ปวส. ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000 อัตราว่าง: 7 ปฏิบัติงานที่: สสจ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครตั้งแต่: …

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -1 ก.ค. 2558  นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน,นักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักประชาสัมพันธ์ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี   อัตราเงินเดือน: 18,000 อัตราว่าง: 2 ปฏิบัติงานที่:  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ก.ค. 2558 …

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -17 ก.ค. 2558  นัก วิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี   อัตราเงินเดือน: 19,500 อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 17 ก.ค. 2558 …

แนวข้อสอบ กทม.บรรณารักษ์

- ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร – แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป – แนวข้อสอบภาษาไทย – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. – แนวข้อสอบ พรบ.บริหารราชการกรุงเทพมหานคร – แนวข้อสอบระเบียบ กทม.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 – …

Page 1 of 4112345...102030...Last »